Presentació

Constituïda el 29 d’octubre de 2009, NORA enceta la seva activitat el dia 1 de gener de 2010 donant servei a 21 municipis de la comarca de la Selva, incorporant posteriorment el municipi de Blanes a partir del 17 de maig del mateix any.

Actualment NORA està consolidada com una empresa de referència en l’àmbit dels serveis mediambientals pels nostres municipis i manté la ferma voluntat de treballar per a la comarca de La Selva

I, dins aquest marc, la tasca de NORA comprèn diferents vies d’actuació:

  • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Implantar un model de gestió per a tots els municipis.
  • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Oferir un servei de qualitat i flexible, adaptat a les necessitats de cada ajuntament.
  • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Optimitzar els costos i els recursos destinats a la gestió dels residus municipals.
  • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Assolir els objectius de reducció de residus i de recollida selectiva marcats pel marc normatiu català.
  • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Facilitar als ajuntaments la gestió dels residus comercials.
  • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Adaptar les taxes municipals al criteri de “qui contamina paga”.
  • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Garantir un programa continuat de sensibilització ciutadana.
  • Screen Shot 2018 05 03 at 17.17.32 Permetre l’adaptació continuada dels serveis a les futures obligacions o necessitats dels municipis de la comarca.

El funcionament de la nostra empresa parteix de dos criteris bàsics:

  • 1. La participació directe dels ajuntaments en el disseny i gestió de tots els serveis que NORA desenvolupa en el seu municipi.
  • 2. La voluntat d’assolir els valors pels quals han de vetllar tots els ens locals: l’optimització dels fons públics, la realització de serveis de qualitat, la maximització del benefici social i la protecció del medi ambient.

A Nora, Serveis Mediambientals, volem posar a disposició dels ciutadans la nostra experiència en la gestió dels residus. Entenem que tots junts, empreses, institucions i ciutadans, hem d'actuar conjuntament perquè les nostres activitats tinguin el mínim impacte sobre el nostre entorn.

 

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.