NORA
SERVEIS


Serveis Mediambientals de la Selva NORA SA som una empresa pública participada pel Consell Comarcal de la Selva i l'Ajuntament de Blanes.

Els Vehicles

NORA disposa d'una flota propera als 70 vehicles de difererents tipologies, per adaptar-se a la diversitat de serveis de recollida i neteja que sol·liciten els municipis de la comarca. Tots els vehicles tenen instal·lat un localitzador GPS que permet conèixer, en tot moment, la seva siutació i comprovar els recorreguts diaris que ha efectuat cada unitat.

Recol·lector

Vehicle amb caixa compactadora preparada per a la càrrega i buidatge de contenidors rodants de diferents mides, tipus fracció resta i fracció orgànica. NORA disposa de recol·lectors de diferent tonatge per adaptar les rutes de recollida a les característiques geogràfiques i urbanístiques dels municipis.

  recolector

Recol·lector bicompartimentat

bicomparimentat  

Vehicle recol·lector amb característiques similars a l'anterior amb la prestació afegida de permetre la recollida simultània de dues fraccions de residus; que acostumen a ser fracció resta i fracció orgànica.


Recol·lector càrrega lateral

Vehicle recol·lector amb caixa compactadora preparada per a la càrrega de contenidors fixes de gran capacitat. El vehicle s’ha de configurar per cada fracció de residus, de manera que mai es poden barrejar diferents fraccions de residus en una mateixa ruta.

  Carrega lateral

Grua

VehicleGrua  

Vehicle amb grua destinada a aixecar i buidar contenidors de ganxo, que són els models emprats en els serveis de recollida selectiva. Depenent de la fracció que ha de recollir el vehicle, pot dur acoblada una caixa compactadora, en el cas del paper i els envasos lleugers, o una caixa oberta, en el cas del vidre. NORA alterna la disposició de camions grua de caixa fixa i de caixa retirable per combinar les prestacions que ofereix cada model.


Grua polivalent

Tenint en compte la diversitat de sistemes de recollida que requereixen altres residus, sobretot els dipositats en les deixalleries model bàsic que gestiona NORA, l'empresa disposa de vehicles polivalents que permeten la incorporació d'accessoris que els fan adaptables a aquests altres serveis: polp per a la recollida de residus dipositats a terra, carregador de barques de runa, ganxo pel buidatge de caixes de descàrrega inferior…

  VehicleGruaPolivalent

Caixa oberta polivalent

VehicleCaixaPolivalent  

Camió de caixa fixa, generalment de dos eixos, equipat amb algun sistema d'elevació i buidatge de càrregues. S'acostuma a destinar a altres serveis de recollida de menor format, com poden ser: recollides de trastos, serveis comercials, retirada d'abocaments, retirada de determinats residus dipositats en deixalleries…


Escombradora

Vehicle adaptat al servei de neteja viària que, generalment, combina les funcions d'escombrat, aspiració i dossificació d'aigua, destinada a reduir l'emissió de pols i millorar els resultats. NORA combina els models d'alta i baixa velocitat, aptes i no aptes per circular per carretera, optimitzant les prestacions de cada model d'acord amb l'indret on va destinat

  EscombradoraUrba2

Baldejadora

VehiVehicleBaldejadora  

Vehicle similar a una escombradora que treballa llençant aigua a pressió.


Mini brigada

Vehicles de diferents formats aptes per conduir la categoria professional de peó. Generalment consisteixen en vehicles de caixa oberta o bolquets destinats al transport de les eines de neteja.

  VehicleMinibrigada

Vehicle neteja contenidors

Neteja contenidors  

NORA disposa de 2 models de vehicles rentacontenidors. Per un costat màquines exclusives pel rentat, que eleven i introdueixen el contenidor en el seu interior i, per l'altra, vehicles polivalents dotats d'un hidronetejador d'aigua a pressió, que combinen aquesta funció amb altres tasques de neteja viària.


Neteja de platges

NORA destina varis models de vehicles tot terreny a la neteja de platges: tractor equipat amb tamís per garbellar la sorra i separar-ne les deixalles, minivehicles 4x4 amb caixa destinada a la càrrega de bosses de deixalles.

  VehicleTractor

Vehicle d'inspecció convencional i 100% elèctric

Furgo electrica  

Vehicles, generalment model furgoneta, que els capatassos i encarregats empren en la realització de les seves tasques de control dels serveis.

 

CONTACTE

 

ADRECES

      
 
NORA Comarca
Atenció Telef.:
872 012 018
laselvarecicla[@]noraselva.cat
De 9:00 h a 15:00 h
 
BLANES
Adreça comercial
c/Matagalls, 12 (CP 17300)
 
SANTA COLOMA
DE FARNERS
Adreça fiscal Passeig de Sant Salvador 25-27
(CP 17430)
 
Adreça comercial Cruilla C-25 / C-63
Centre Comarcal de Gestió de Residus
Municipals de la Selva (a 1 km de la cruilla)
 
NORA Blanes
972 331 718
laselvarecicla[@]noraselva.cat
               
 
NORA Tossa de Mar
972 342 609 
 
       
TOSSA de MAR
Adreça fiscal Creu de Mas Serra s/n
(CP 17320)
   
 
NORA SANTA COLOMA DE FARNERS
623 592 058
               
 Avís Legal - Política de Privacitat  

Nora Blanes

Nora Tossa

Nora Comarca–Sta. Coloma

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.