NORA també posa a disposició dels municipis el servei de recollida domiciliària de voluminosos i contenidors per les restes vegetals (contenidors domèstics o comunitaris de gran capacitat).

Follow us

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod.